image
Slider

Studia podyplomowe uzupełniające-  KALISZ
Studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych są organizowane wraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika ZDZ najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika ZDZ najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika ZDZ najpóźniej na I zjeździe)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 2 A
62- 800 Kalisz

tel. centrala 62 767 40 88
tel. fax          62 757 46 56