image
Slider

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunki rekrutacji

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest  złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do Rektora pobierz
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra najpóźniej na I zjeździe)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • kserokopia świadectwa kursu kwalifikacyjnego.

Dokumenty prosimy składać osobiście lub drogą pocztową:

ROM-E Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
Aleksandra Kruszyńska / Anna Jakubowska

Metis. Uczymy, jak się uczyć