Slider

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do rektora pobierz
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!),
  • kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez pracownika biura),
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa).

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ROM-E Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
Magdalena Wieczorek, Anna Jakubowska

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto