image
Slider

"Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Gdańsk
Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane wraz Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika ODN najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ( do potwierdzenia przez pracownika ODN najpóźniej na I zjeździe)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)
  • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie( nie dotyczy kierunków: przygotowanie pedagogiczne oraz zarządzanie oświatą)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl