image
Slider

Studia podyplomowe uzupełniające- GDAŃSK

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „opłata wpisowa za studia uzupełniające – kierunek”

Czesne za studia wynosi 950,-

Płatne jednorazowo lub w 3 ratach:

I rata do 30.11.2017 r. w wysokości 350 zł

II rata do 30.01.2018 r. w wysokości 300 zł

III rata do 30.03.2018 r. w wysokości 300 zł