image
Slider

 

Metis. Uczymy, jak się uczyć

Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł oraz czesne za studia płatne na konto Wyższej Szkoły Uni-Terra.

Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „opłata wpisowa za studia kwalifikacyjne – kierunek”
Promocja* – przy jednorazowej opłacie czesnego do dnia 15.11.2017 roku opłatę umniejsza się o kwotę 200 PLN

CZESNE  2017/2018 KATOWICE

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

Nazwa kierunku Czas trwania Czesne Ilość rat Rata Promocja*
Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa oraz koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury

 

3 semestry 3600 zł 10 360 zł 3400 zł
Tyflopedagogika i Surdopedagogika

 

4 semestry 4800 zł 12 400 zł 4600 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami Integracji Sensorycznej

 

3 semestry 3600 zł 10 360 zł 3400 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

3 semestry 3600 zł 10 360 zł 3400 zł
Przygotowanie pedagogiczne  

3 semestry

 

2910 zł

 

10

 

291 zł

 

2710 zł

 

            *Cena promocyjna  obowiązuje wpłacając czesne jednorazowo do 15.11.2017 r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Nazwa kierunku

Czas trwania

Czesne za całe studia

Ilość rat

Rata

Oligofrenopedagogika z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera

2 semestry

800 zł

2

400 zł