image
Slider

Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł. oraz czesne za studia płatne na konto Wyższej Szkoły Uni-Terra.

Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „opłata wpisowa za studia kwalifikacyjne – kierunek”
Promocja* – przy jednorazowej opłacie czesnego do dnia 15.10.2017 roku opłatę umniejsza się o kwotę 200 PLN