Slider

Brak opłaty wpisowej!!!
Brak opłaty rejestracyjnej!!!

Czesne na studiach I stopnia w danym roku akademickim

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Forma studiów Rok akademicki Czesne roczne
(przy wpłacie jednorazowej)
Czesne
w 12 ratach
Stacjonarne 2017/2018
2018/2019
2019/2020
4200 PLN 360 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
Niestacjonarne I rok
2017/2018
3000 PLN 270 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
II rok
2018/2019
3400 PLN 300 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
II rok
2018/2019
Specjalność:
TERAPIA ZAJĘCIOWA
3900 PLN
330 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
III rok

2019/2020

3400 PLN 300 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
III rok
2019/2020
Specjalność:
TERAPIA ZAJĘCIOWA
3900 PLN
330 PLN
płatne do 15-go każdego miesią
Kierunek: DIETETYKA
Forma studiów Rok akademicki Czesne roczne
(przy wpłacie jednorazowej)
Czesne
w 12 ratach
Stacjonarne 2017/2018
2018/2019
2019/2020
4200 PLN 360 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
Niestacjonarne I rok
2017/2018
2900 PLN 250 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
II rok
2018/2019
3900 PLN 330 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
II rok
2018/2019
Specjalność:
TRENER PERSONALNY
4050 PLN
350 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
III rok

2019/2020

3900 PLN 330 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca
III rok
2019/2020
Specjalność:
TRENER PERSONALNY
4050 PLN
350 PLN
płatne do 15-go każdego miesiąca

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598