Slider

Opłaty za rok 2018/2019 w tym dokumencie.

Opłata za studia składa się:

  • z opłaty wpisowej (bezzwrotnej) w wysokości 200 zł
  • z czesnego za studia (płatnego jednorazowo lub w ratach, zgodnie z harmonogramem opłat)

Opłatę wpisową należy wnosić na konto Wyższej Szkoły Uni-Terra

Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów

Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy złożyć wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych na studia:

Wysokość czesnego w zależności od kierunku/
– dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra obowiązuje 200 zł RABATU

CZESNE – STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE POZNAŃ 2018/2019
Studia podyplomowe w zakresie czas trwania czesne za całe studia ilość rat rata promocja*
nauczania Biologii 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Filozofii i Etyki 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
nauczania Fizyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Historii i WOS 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Informatyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Matematyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Plastyki, Muzyki, Techniki 3 semestry 4 200 zł 10 420 zł 4 000 zł
nauczania Techniki 2 semestry 2 700 zł 10 270 zł 2 500 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
nauczania Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
logopedii 4 semestry 5 400 zł 10 540 zł 5 200 zł
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika) 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
pedagogika opiekuńczo – wychowawczej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
pedagogiki leczniczej i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 4000 zł
przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
przygotowania pedagogicznego 3 semestry 3 000 zł 10 300 zł 2 800 zł
przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 3 semestry 3 000 zł 10 300 zł 2 800 zł
edukacji dla bezpieczeństwa i koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury 3 semestry 3 870 zł 10 387 zł 3 670 zł
resocjalizacji i socjoterapii 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
surdopedagogiki 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
terapii i diagnozy pedagogicznej z elementami SI 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
tyflopedagogiki z elementami grafiki komputerowej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wychowania fizycznego i zdrowotnego z elementami SI 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
wychowania przedszkolnego 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
zarządzania oświatą 2 semestry 2 700 zł 10 270 zł 2 500 zł
* promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie czesnego do 30.10.2018
CZESNE – STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE POZNAŃ 2018/2019
Kierunek czas trwania czesne za całe studia ilość rat rata promocja*
Arteterapia- artystyczne działania interdyscyplinarne 2 semestry 2 700 zł 10 270 zł 2 500 zł
Coaching nauczycielski 2 semestry 3 800 zł 10 380 zł 3 600 zł
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej 3 semestry 4 700 zł 12 11 x 400 zł, 1 x 300 zł 4 600 zł
Dziennikarstwo sportowe 2 semestry 5 000 zł 10 500 zł 4 800 zł
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną 3 semestry 5 000 zł 12 11 x 420 zł, 1 x 380 zł 4 800 zł
Integracja sensoryczna 3 semestry 5 400 zł 12 450 zł 5 200 zł
Menagment i coaching sportowy 2 semestry 3 200 zł 10 320 zł 3 000 zł
Neurologopedia 3 semestry 4 700 zł 12 11 x 400  zł, 1 x 30 zł 4 500 zł
Odnowa biologiczna 2 semestry 3 500 zł 10 350 zł 3 300 zł
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny menager 2 semestry 3 500 zł 10 350 zł 3 300 zł
Psychodietetyka 2 semestry 3 500 zł 10 350 zł 3 300 zł
Surdologopedia 3 semestry 4 700 zł 12 14 x 400 zł, 1 x 300 zł 4 500 zł
Terapia logopedyczna 2 semestry 3 000 zł 10 300 zł 2 800 zł
Trener personalny i dietetyka w sporcie 2 semestry 3 500 zł 10 350 zł 3 300 zł
Wczesna interwencja logopedyczna 3 semestry 4 700 zł 12 11 x 400 zł, 1 x 300 zł 4 500 zł
* promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie czesnego do 30.10.2018

Opłaty za rok 2018/2019 w tym dokumencie.