Slider

Brak opłaty wpisowej!!!
Brak opłaty rejestracyjnej!!!

Czesne na studiach I stopnia w danym roku akademickim

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598