Home » Studia podyplomowe » Psychodietetyka

Psychodietetyka

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania.

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

 • Zapoznanie z najnowszymi doniesieniami naukowymi w obszarze wzajemnych powiązań psychologii oraz  żywienia, w odniesieniu do wpływu zachowań żywieniowych na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka w kolejnych etapach życia
 • Zdobycie wiedzy w zakresie podłoża psychologicznego i medycznego oraz mechanizmów rozwoju zaburzeń odżywiania oraz problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi w chorobach somatycznych
 • Rozpoznawanie czynników psychologicznych w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja i in.) oraz chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (zespoły metaboliczne, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, nowotworowe i in.)
 • Rozwijanie umiejętności w obszarze rozpoznawania i przeciwdziałania nieprawidłowym zachowaniom żywieniowym
 • Poznanie metod i zdobycie umiejętności wzbudzania oraz podtrzymywania motywacji klienta/pacjenta do utraty wagi i trwałej zmiany nawyków żywieniowych, z perspektywy psychologicznej i leczenia dietetycznego
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej form i metod pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania i otyłością
 • Poznanie zagadnień dotyczących roli aktywności fizycznej w utrzymaniu kondycji psychofizycznej
 • Kształtowanie i rozwój kompetencji w zakresie pracy w zespole interdyscyplinarnym (dietetyk-psycholog-lekarz)
 • Poszerzenie repertuaru narzędzi budowania relacji i skutecznej komunikacji z klientem/pacjentem
 • Zdobycie wiedzy możliwości wykorzystania jej w zakresie promocji usług psychodietetyka na rynku

ABSOLWENT

Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania. Posiada kwalifikacje do pracy ambulatoryjnej i klinicznej jako członek zespołu multidyscyplinarnego podejmujący decyzje żywieniowe dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, psychiatrycznym i neurologicznym. Zna i potrafi korzystać z podstawowych elementów profesjonalnych metod pomocy psychologicznej.

UCZESTNICY

Studia dedykujemy przede wszystkim dietetykom, technologom żywności, psychologom, psychoterapeutom i pielęgniarkom. Zapraszamy również przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne  z  zakresu psychodietetyki. W wybranych przypadkach możemy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

PROGRAM

Obejmuje następujące moduły:
– żywienie człowieka- podstawy dietetyki

– zastosowania psychologii w dietetyce

– aktywność fizyczna a kondycja psychiczna

– narzędzia promocji usług psychodietetyka

Czas trwania:

2 semestry, 260 godzin

Termin realizacji:

październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 - Poznań 350 PLN
2018/2019 Kalisz 250 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3300 zł – Poznań*
 • Promocja 2300 zł – Kalisz*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image