Slider

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając  mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych. 

Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Studia podyplomowe doskonalące są współorganozowane przez ODN Uni-Terra i Wyższą Szkołe Un-Terra  w Poznaniu ( dziekanat tel. 61 8330 530)

Szkoła Wyższa Unterra