fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie w zakresie merytorycznym
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Sztuka w edukacji (metodyka plastyki, techniki, muzyki)
 • Wybrane warsztaty w ramach przedmiotu
 • Sztuka w edukacji: Metodyka plastyki realizowane są podczas sesji wyjazdowej w miesiącu lipcu (5 dni). Koszt pobytu pokrywają uczestnicy studiów (około 50 zł/dzień)
 • Projekty edukacyjne
 • Praktyki w wymiarze 270 godzin

Czas trwania: 3 semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych 
270 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2020 – lipiec 2021 r.
50 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2020/2021 400 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3800 zł *

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image