fbpx

Nauczanie Etyki

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z etyki.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z etyki.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć etyka.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka i metodyka przedmiotu
  • Etyka i filozofia społeczna
  • Narzędzie metodyczne w edukacji etycznej i filozoficznej w szkole
  • Historia idei etycznych
  • Praktyki w wymiarze 90 godzin

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
40 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 340 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 3200 zł *

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image