image
Slider

IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu
pod hasłem
„DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE  – RODZINIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE, SPOŁECZEŃSTWIE”
Poznań, 19 września 2015 roku
 
Konferencja ma charakter wykładowo – warsztatowy. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwoju a zwłaszcza z autyzmem w grupach społecznych. Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące organizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i terapeutycznych aspektów funkcjonowania dzieci i wsparcia dla ich rodzin. Autyzm i jego skala zdają się przerastać ramy tradycyjnego systemu wychowania, edukacji i opieki. Należy zatem, w ścisłej współpracy z rodzicami, tworzyć propozycje nowych rozwiązań i uczyć się wykorzystywać już istniejące. Należy pamiętać, że poza terapią w gabinecie istnieje realny świat i grupy społeczne, w których dzieci powinny funkcjonować.
Koszt udziału w konferencji (przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie) – 190 zł. Uczestnictwo zostaje potwierdzone po dokonaniu opłaty.
PROMOCJE:
·         wpłata przed 20 sierpnia 2015  – 150 zł;
·         dla studentów i absolwentów WS Uni-Terra oraz słuchaczy studiów podyplomowych
WS Uni-Terra oraz Collegium Da Vinci – 150 zł, bez względu na termin;
·         dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju – 100 zł, bez względu na termin;
·         dla rodziców dzieci z Przedszkoli MIŚ – bezpłatnie;
Liczba miejsc ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy (ewentualne dokonane przelewy zostaną zwrócone). Warsztaty odbywają się jednocześnie. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wskazuje wybrany warsztat. W przypadku wyczerpania się miejsc na dany warsztat, uczestnik zostanie poproszony o wskazanie kolejnego