Slider

 

Współcześnie zauważa się rosnącą potrzebę stosowania specjalistycznego podejścia logopedycznego i terapeutycznego w grupie dzieci najmłodszych. Populacja dzieci do lat pięciu, z zaburzeniami językowymi, rośnie z roku na rok. Coraz doskonalsze metody diagnozy pozwalają na wczesne wykrywanie zagrożeń rozwoju zaburzeń rozwojowych i ryzyka różnorodnych odchyleń. W większości z nich wspólnym mianownikiem są opóźnienia w rozwoju językowym. Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu, alalia, afazja, SLI, niepłynność mowy, zaburzenia słuchu i wiele innych wymagają wczesnej diagnostyki i wczesnej profesjonalnej terapii. Oznacza to konieczność profesjonalnego przygotowania logopedów i terapeutów do pracy z małym i bardzo małym dzieckiem. Zauważamy potrzebę tego rodzaju kompetencji wśród logopedów.

Odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu zorganizowała konferencję z rozbudowanym modułem warsztatowym. Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały szkoleniowe związane z tematyką warsztatów.