Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w Poznaniu zorganizowała kolejną z cyklu konferencję –  III Ogólnopolskie Forum Autyzmu. 

Prezentowana tematyka:

  • wczesna diagnostyka

  • leczenie i założenia terapeutyczne

  • organizacja wczesnego wspomagania

  • wspieranie rodzin z dziećmi autystycznymi w środowisku lokalnym organizacja edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem


Program konferencji

Możliwości i konsekwencje terapeutyczne wczesnej diagnozy autyzmudr Justyna Leszka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Pedagogiki Specjalnej WS Uni-Terra

Współczesne modele diagnozy autyzmu – mgr Zofia Borska – Mądrzycka, Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej Adesse

Cywilizacyjny wymiar zespołu Aspergera – dr Marta Korendo UP Kraków

Terapia z udziałem zwierząt – wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem – mgr Danuta Malinowska, WS Uni-Terra

Medyczne podłoże autyzmu dr Magdalena Cubała – Kucharska, Instytut Arcana, Warszawa

Przykład możliwości komunikacji z dzieckiem autystycznym. Opis przypadku dziecka w terapii homeopatycznej – lek. med.Andrzej Święcicki, mgr Iwona Czekańska

Wpływ odpowiednio dobranego postępowania dietetycznego na funkcjonowanie dziecka z autyzmem – mgr Ewa Jagodzińska, Centrum Terapii PROMITIS

Zastosowanie dzienniczków wydarzeń w pracy z dziećmi z autyzmemdr Justyna Leszka, WS Uni-Terra

Czy zwierzęta potrafią leczyć – zabawa czy terapia? mgr Danuta Malinowska, WS Uni-Terra

Terapia dzieci z autyzmem z perspektywy rodzica – uwarunkowania, potrzeby i perspektywy – Piotr Tomankiewicz, Nowa Nadzieja Kalisz