image
Slider

 

Celem konferencji było rozpowszechnianie wiedzy na temat etiologii i diagnozy współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży oraz przedstawienie najnowszych wskazań medycznych, społecznych i profilaktycznych odnoszących się do szczególnie niebezpiecznych uzależnień – agresywnych gier komputerowych. Na Konferencji przedstawione zostały również nowe formy i metody profilaktyki zaburzeń wychowawczych oraz zapobieganie patologii społecznej w środowisku szkolnym.  
Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i socjalnych, funkcjonariuszy policji, studentów oraz innych osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Program:
Drogi poszukiwania zagubionego współczesnego (młodego) człowieka – ks. prof. dr hab. Czesław Kustra, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Diagnoza zaburzeń z perspektywy psychologii i resocjalizacji pozytywnej – modele diagnozy i propozycje rozwiązań metodologicznych – prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przestępczość wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka i skala zjawiska – mgr Sebastian Kluczyński – prokurator Prokuratury Rejonowej w Głogowie

Etiologia współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży – gdzie i dlaczego dzieci uciekają rodzicom? – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie

Gry komputerowe i sieciowe a agresywne zachowania dzieci i młodzieżyprof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie