image
Slider

Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców: dietetyków, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, nauczycieli i pedagogów, studentów kierunków nauk o zdrowiu oraz rodziców, wszystkich którzy na co dzień mogą mieć wpływ na kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości.

Celem konferencji była popularyzacja najnowszych danych związanych z szeroko pojętą problematyką otyłości oraz przekazanie praktycznych wskazówek mogących przyczynić się do ograniczenia epidemii XXI wieku jaką jest otyłość oraz związanych z nią chorób cywilizacyjnych.

Konferencja była wspólnym projektem Uniwersytetu Medycznego oraz Uni-Terra Wyższej Szkoły w Poznaniu.