image
Slider

Konferencja była odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska pedagogów związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz wzrastającą świadomością społeczną dotycząca istotności wspierania rozwoju dziecka w tym okresie. Pedagogika przedszkolna rozwija się niezwykle dynamicznie, a nauczyciele, pedagodzy, logopedzi czy inni specjaliści z nią związani zmagają się wyzwaniami cywilizacyjnymi, kulturowymi i organizacyjnymi, starając się zapewnić bezpieczeństwo, odpowiedni poziom opieki i wychowania małego człowieka oraz wspierania jego rodziny.

Głównymi zagadnieniami podejmowanymi podczas Konferencji były:

'Kiedy się niepokoić' – Problemy diagnozy oraz terapii zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,

'Jak wspomagać?' Metody i formy wspierania rozwoju dziecka na terenie przedszkola,

'Dysleksja zarezerwowana dla szkoły?' o metodach i narzędziach rozpoznawania ryzyka dysleksji i konieczności podejmowania działań już w przedszkolu,

'Co wybrać z oferty edukacyjnej?' – Zajęcia dodatkowe – wspierające czy zakłócające rozwój dziecka? Analiza ofert zajęć dodatkowych oferowanych rodzicom.

'Do I have to speak English?' Problemy nauczania języków obcych w przedszkolu.

'KIPU, PDW, IPET – o co chodzi?' organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Warsztaty dotyczące praktycznej realizacji zapisów rozporządzenia z dn. 17 listopada 2010, dla poszczególnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.