image
Slider

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa 'Głos w sprawie głosu' odbyła się w Domu Aukcyjnym Adam's, ul. Matejki 62 w Poznaniu w dniu 17.11.2012

Założenia i cele konferencji:

Kolejna z cyklu konferencja, była odpowiedzią na stałe zainteresowanie osób korzystających z głosu zawodowo, a także chęcią poszerzenia wiedzy o kolejne zagadnienia związane z szerokim spektrum zagadnień dot. emisji głosu. Badania bowiem nadal pokazują, że problemy z głosem dotykają nie tylko nauczycieli, ale także inne grupy zawodowe intensywnie używające głosu, a wynikają one nie tylko z nieprawidłowo stosowanych zasad i technik emisji głosu, ale także m.in. z dysfunkcji ustno-twarzowych.

Konferencja skierowana była do nauczycieli i innych grup zawodowych pracujących głosem, logopedów, lekarzy, stomatologów i fizjoterapeutów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Cele konferencji było uświadomienie uczestnikom konferencji, że eufoniczny, czyli w pełni zdrowy głos jest potrzebny każdemu człowiekowi, ale zwłaszcza wtedy, gdy musi sprostać niezmiernie wygórowanym wymaganiom związanym z pracą zawodową.

Uczestnicy dowiedzieli się , w jaki sposób zadbać o głos tak, by służył wiele lat, pozwalając na osiągnięcie satysfakcji zawodowej, by dał możliwości komunikacji słownej w różnych jej aspektach, a także by nie był przyczyną rezygnacji z pracy w zawodzie.

Zapoznanie uczestników z dysfunkcjami ustno-twarzowymi mającymi wpływ na prawidłową fonację i artykulację, z rolą czynników emocjonalnych i osobowościowych wpływających na zmiany w głosie , metodami profilaktyki i rehabilitacji terapeuty manualnego, z uwzględnieniem nauki prawidłowych technik emisji i relaksacji w terapii głosu.

Program

Występ zespołu Czarolija

Dysfunkcja ustno-twarzowa w praktyce foniatrycznej i logopedycznej- Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski
Zmiany w głosie pod wpływem czynników emocjonalnych i osobowościowych – Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Zaburzenia emisji głosu mówionego a funkcjonowanie języka – mgr Elżbieta Przerwa
Czy zaburzenia w obrębie układu stomatognatycznego mają wpływ na komunikowanie się? – dr Zofia Maciejewska – Szaniec
Wybrane metody relaksacji w terapii głosu – mgr Ewelina Woźnicka
Ocena i postępowanie osteopatyczne w czynności dysfunkcji narządu głosu – dr Sławomir Marszałek
Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu – dr Janina Słobodzian-Rakowska, dr Andrzej Rakowski, mgr Magdalena Tomczak