image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Polski Związek Logopedów oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra we współpracy z Katedrą i Kliniką Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zorganizowała II ogólnopolską konferencję na temat  'Głos w sprawie głosu', która odbyła się  w dniu 19  listopada.

Konferencja skierowana była  do nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych profesjonalnie problematyka głosu, m.in. logopedów, lekarzy, prawników, fizjoterapeutów.

Celem edukacyjnym wydarzenia było uświadomienie uczestnikom, że eufoniczny, czyli w pełni zdrowy głos jest potrzebny każdemu człowiekowi, ale zwłaszcza wtedy, gdy musi sprostać niezmiernie wygórowanym wymaganiom związanym z pracą zawodową. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób zadbać o głos tak, by służył wiele lat, pozwalając na osiągnięcie satysfakcji zawodowej, by dał możliwości komunikacji słownej w różnych jej aspektach, a także by nie był przyczyną rezygnacji z pracy w zawodzie. Słuchacze zapoznali się tym razem nie tylko z zasadami prawidłowej emisji głosu, ale także wpływem emocji i dysfunkcji ustno-twarzowych na narząd głosu, a także metodami wykorzystującymi własne siły ustroju, które umiejętnie pobudzone do  wzmożonej i prawidłowej czynności, umożliwiają powrót do prawidłowo brzmiącego głosu.