image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Polski Związek Logopedów oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra we współpracy z Katedrą i Kliniką Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zorganizowała ogólnopolską konferencję na temat 'Głos w sprawie głosu', która odbyła się 20 listopada. 

Konferencja skierowana była do nauczycieli oraz innych grup zawodowych pracujących głosem, tj. logopedów i lekarzy.

Celem edukacyjnym wydarzenia było uświadomienie uczestnikom, że eufoniczny, czyli w pełni zdrowy głos jest potrzebny każdemu człowiekowi, ale zwłaszcza wtedy, gdy musi sprostać niezmiernie wygórowanym wymaganiom związanym z pracą zawodową. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób zadbać o głos tak, by służył wiele lat, pozwalając na osiągnięcie satysfakcji zawodowej, by dał możliwości komunikacji słownej w różnych jej aspektach, a także by nie był przyczyną rezygnacji z pracy w zawodzie. Słuchacze poznali także zasady prawidłowej emisji głosu, rolę stresu zawodowego w rozwoju zaburzeń głosu, metody profilaktyki i rehabilitacji zawodowych zaburzeń głosu, z uwzględnieniem nauki prawidłowych technik emisji i higieny głosu.

Patronat honorowy sprawował: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Przybyłych gości przywitał JM Rektor Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu dr Dariusz Grzybek.  W pierwszej części zostało wygłoszonych 5 referatów:

1. Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski: Zasady profilaktyki i rehabilitacji  głosu u nauczycieli.
2. Dr n med. Grażyna Wośkowiak: Czy naprawdę wiesz jak mówić? Ankietowa  ocena szkoleń nauczycieli w ramach programu "Chroń Swój Głos".
3. Dr hab. Bogdan Szczepankowski: Głos jako zjawisko wizualne i jego odbiór przez osoby niesłyszące.
4. Dr Barbara Kamińska: Wybrane aspekty pracy z głosem w logopedii medialnej.
5. Mgr Jolanta Pałka: Głos ludzki jako instrument muzyczny.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez Dr Sonię Lachowolską: Na czym polega dobra technika wokalna i jej zbawienny wpływ na głos mówiony?.