Blog

SZKOLENIE 07.10.2017

„JAK BUDOWAĆ PŁASZCZYZNĘ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŻYCIA SZKOLNEGO”

POZNAŃ, 07.10.2017

Organizator: Wyższa Szkoła Uni-Terra oraz Fundacja „Rodzice szkole”
Termin: 07.10.2017 GODZINA 10.30-14.00

Szkolenie dla dyrektorów szkół, nauczycieli- wychowawców, członków rad rodziców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli współpracujących ze szkołami organizacji pozarządowych.

Program szkolenia:

 • Ogólne zasady, na których powinna opierać się współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego
 • Regulacje prawne dotyczące praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły
 • Jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • Finanse rad rodziców
 • Współpraca wewnątrz poszczególnych organów szkoły ( nauczycieli z nauczycielami, rodziców z rodzicami, uczniów z uczniami)
 • Współpraca organów szkoły z zaznaczeniem współpracy dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z radą rodziców
 • Współpraca organów szkoły, przede wszystkim rady rodziców z instytucjami zewnętrznymi: samorządem terytorialnym, Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Parlamentem RP, związkami zawodowymi
 • Współpraca organów szkoły z organizacjami pozarządowymi ( w tym organizacjami harcerskimi), lokalnymi środowiskami obywatelskimi, firmami proponującymi różnego rodzaju usługi edukacyjne, firmami zaopatrującymi szkołę w sprzęt i podręczniki, firmami ubezpieczeniowymi, firmami cateringowymi itp.
 • Jak budować program wychowawczy z udziałem wszystkich uczestników życia szkoły?
 • Dyrektor szkoły liderem lokalnego środowiska oświatowego

Warunki uczestnictwa:

– dokonanie rejestracji on-line ( do 04.10.2017)
– uiszczenie opłaty za szkolenie w wysokości 160 zł

Opłata obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Wyższa Szkoła  „Uni-Terra”
Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
z dopiskiem: Jak budować płaszczyznę współpracy – 07.10.2017 / imię, nazwisko

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres biuro@uniterra.pl

 

REJESTRACJA on-line ( do 04.10.2017)

Zapraszamy, liczba miejsc ograniczona!