Blog

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nasz Wydział Nauk Społecznych  i Nauk o Zdrowiu zyskał prawo do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku  „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”.

 

Decyzja