Blog

Dietetyka 3.0 – trzeci wymiar dietetyki

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa

 

DIETETYKA 3.0 – trzeci wymiar dietetyki

Poznań, 10 czerwca 2017 roku

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji „Dietetyka 3.0 – trzeci wymiar dietetyki”.

poświęconej zagadnieniom dietetyki i żywienia w sporcie i rekreacji, żywienia dzieci i młodzieży oraz osób o szczególnych potrzebach zdrowotnych.

Konferencja skierowana jest do

  • dietetyków, fizjoterapeutów, nauczycieli akademickich,
  • pedagogów specjalnych, trenerów i instruktorów sportowych, trenerów personalnych i instruktorów rekreacji,
  • studentów kierunków związanych ze sportem, rekreacją, turystyką, fizjoterapią, terapią pedagogiczną i zajęciową, pedagogiką specjalną,
  • nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,
  • rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Zobacz więcej